Arman Cinema

Architects: Alexander Korzhempo, Innokentiy Slonov
Completed: 1968
Address: Dostyk Avenue, 104, Almaty, Kazakhstan