National Library of the Kyrgyz Republic

Architects: S. Nurgaziyev, R. Asylbekov, Kyrgyz Giprastroy, I. Ibrayev, 
Completed: 1983
Address: 197 Yusup Abdrahmanov St, Bishkek, Kyrgyzstan